Opdrachten Verhoortechnieken

Vera Koenen

Enkele opdrachten die Vera Koenen, Coaching & Advisering heeft uitgevoerd.

Voorbeeld opdrachten

 • Landelijk Instituut voor Sportrechtspraak
  • workshop en intervisie
  • adviseren werkprocessen
  • ontwikkelen interview-richtlijn
 • Innoverend bedrijf voor duurzame bouwprodukten
 • Beveiligingsmaatschappij, Amsterdam
  • educatie particuliere onderzoekers
  • adviseren verhoren
 • Opsporingsacademie Haarlem
  • ontwikkelen educatie
  • workshop Verdachtenverhoor
 • Politie Nederland
  • organiseren landelijk VKV congres
  • selectiecommissie verhooropleiding
 • Nederlandse Volleybalbond
  • clinics aan trainers
  • trainen talententeams
  • clinic clubs