Vertrouwenspersoon

door Vera Koenen

Een vertrouwingspersoon luistert, is emphatisch en oordeelt niet in zaken met grensoverschrijdend gedrag. Vera Koenen heeft ervaring als vertrouwenspersoon en heeft reeds meerdere personen en bedrijven bijgestaan.

Vertrouwenspersoon

Taken van een vertrouwenspersoon

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders.
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), conflicten of een te hoge werkdruk.

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat bekent o.a. dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/ geweld en discriminatie. Een klachtenregeling is veelal een onderdeel van het beleid evenals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Ook bieden wij organisaties de mogelijkheid ons in te huren als een  externe vertrouwenspersoon. wij hebben een samenwerkingsverband met zeer ervaren vertrouwenspersonen

Een externe vertrouwenspersoon is objectief en onafhankelijk; ook hiermee verlaagt u de drempel om wangedrag te melden.

Op het gebied van Grensoverschrijdend gedrag, communicatie maar ook teamprocessen in de sport en daarbuiten werken Nathalie Boudrie en ik samen.
‘Nathalie is een zeer integere, professionele en warme coach. Hoe confronterend sommige zaken ook zijn, Nathalie zorgt ervoor dat je ze kunt ombuigen naar positiviteit.’

Vera Koenen werkt vaak samen met een extern vertrouwenspersoon Sanne Keizer.