Grensoverschrijdend gedrag

verhoorexpert Vera Koenen

Als binnen uw organisatie het vermoeden bestaat dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag of een integriteitsschending, kan een integriteitsonderzoek uitkomst bieden.

Intern onderzoek bij grensoverschrijdend gedrag

Indien? er binnen uw organisatie sprake is van een eigen integriteitsafdeling dan kan daar het interne onderzoek plaatsvinden. In een dergelijk onderzoek worden de feiten en omstandigheden in kaart gebracht. Ook kan het handelen van de betreffende medewerker worden afgezet tegen geldende wet- en regelgeving. Door het instellen van een onderzoek treedt u niet alleen op tegen het ongewenste gedrag, maar geeft u als organisatie ook het signaal af dat niet-integer handelen binnen de organisatie niet wordt geaccepteerd.

Educatie particuliere onderzoekers

De onderzoekers van uw integriteitsafdeling dienen up-to-date te blijven. Tevens dienen de verhoortechnieken en competenties onderhouden te worden. Wij bieden ondersteuning in verhoren aan maar ook educatie aan in de vorm van workshops, intervisie of een Masterclass.

Incompany

Het educatieprogramma wordt op maat gemaakt en voldoet aan de specifieke eisen en wensen van het bedrijf of de afdeling.

 

.