Seksuele Intimidatie

bij grensoverschrijdend gedrag

Indien er sprake is van seksuele intimidatie binnen uw bedrijf of sportclub ligt dat altijd gevoelig. Dit vraagt om een serieuze aanpak en zorgvuldig onderzoek.

Onderzoek naar seksuele intimidatie

Als er binnen uw organisatie een melding wordt gedaan van seksuele intimidatie, is het belangrijk dat dit serieus wordt genomen en dat de melding wordt opgepakt. Een slachtoffer gaat namelijk niet over een nacht ijs voor het doen van een melding. De emotionele impact van dit soort meldingen is groot, voor een ieder. Het tast ook de veiligheid op de werkvloer aan.

Een onderzoek biedt duidelijkheid. Er wordt in kaart gebracht wat de feiten en omstandigheden zijn en hoe een en ander door de betrokkenen is ervaren. Als er duidelijkheid is over de feiten, kunnen er ook aanbevelingen worden gedaan om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Naast het verkrijgen van duidelijkheid, heeft een onderzoek een signaalfunctie. De organisatie laat daarmee zien dat de veiligheid van medewerkers serieus wordt genomen en seksuele intimidatie niet getolereerd wordt.  

Een onderzoek door Vera Koenen, Coaching & Advisering bestaat uit

Interviewen van aangever, getuigen en beschuldigde. Deze gesprekken worden gedocumenteerd waaruit een Rapportage volgt. Op grond van de rapportage kan de organisatie een beslissing nemen over eventuele vervolgstappen of maatregelen, zowel rechtspositioneel als organisatorisch.

 

Vorm

Een onderzoek naar seksuele intimidatie dient bij voorkeur door een onafhankelijke of externe commissie/partij te worden uitgevoerd. Niet alleen vanwege de vereiste expertise, maar ook om iedere schijn van partijdigheid te voorkomen. Seksuele intimidatie is natuurlijk niet de enige vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Ook pesten, discriminatie en andere vormen van intimidatie komen voor. Bij dit soort vraagstukken kan Vera Koenen, Coaching & Advisering  ondersteunen.