Kwetsbare personen

door Vera Koenen

In de maatschappij leven veel kwetsbare personen. Wanneer kwetsbare personen betrokken raken bij (strafbare) incidenten volgt er een verhoor of interview waarbij zorgvuldige verhoortechnieken van belang zijn. Dit gesprek vraagt om kennis over de kenmerken van kwetsbare personen en ervaring in het verhoor van deze mensen. Kwetsbare personen zijn (gemiddeld) meer ‘compliant’ waardoor het gevaar van beïnvloeding op de loer ligt.

kwetsbare personen-vera koenen03

Wie zijn kwetsbaar?

Een persoon wordt als kwetsbaar aangemerkt indien er sprake is van:

  • Verstandelijke beperking
  • Minderjarig
  • Cognitieve functiestoornis
  • Psychische stoornis

Ons bedrijf heeft zeer veel ervaring in de omgang en gesprekken met kwetsbare personen. Er kan ondersteuning geboden worden in uw gesprekken met kwetsbare personen.

Communiceren met kwetsbare personen

Waar houd u rekening mee in uw communicatie met personen die in bijzondere omstandigheden verkeren, zonder te stereotyperen?

U hebt klantcontact en wil effectief met kwetsbare personen communiceren, bijvoorbeeld als wijk- of woonconsulent, zorgmedewerker, begeleider, leerkracht, politiemedewerker, ouderenzorg,  verslaafdenzorg of binnen uw eigen organisatie.

Er zijn dingen waar u rekening mee moet houden, dingen die invloed kunnen hebben op uw  gesprekspartner en op uw communicatie met deze persoon. Er kan snel sprake van beïnvloeding tijdens gesprekken met kwetsbare personen. Termen als open vragen, structuur, gesprekstechnieken en neutraliteit zijn belangrijk. In de onze trainingen leert u daar meer over.

Training

In deze verdiepende en praktische training leert u hoe u op een zorgvuldige, respectvolle en ook voor uzelf veilige manier bijvoorbeeld afspraken maakt of een regeling treft met mensen met bijvoorbeeld psychische stoornissen of verstandelijke beperking. U krijgt handvatten om adequaat te reageren op afwijkende reacties in de communicatie en op emoties. Met medewerking van een acteur krijgt u inzicht in het omgaan met afwijkend gedrag en het leert u uw eigen grenzen onderkennen. Wij richten ons hier met name op contact maken, afspraken maken en verkrijgen van een betrouwbaar gesprek.

De training wordt op maat gesneden naar de wensen van de aanvrager en kan incompany gegeven worden.

“De training was erg praktijkgericht. Door de kleine groep was het prettig om de simulatiegesprekken te doen. De feedback op de gesprekken was erg fijn.”