Educatie

door Vera Koenen

Educatie bij Vera Koenen, Coaching & Advisering bestaat uit meerdaagse trainingen,  workshops, intervisie of een Masterclass. Wij bieden ook ondersteuning en advisering aan in lopende onderzoeken en in verhoren. De particuliere onderzoekers van uw integriteitsafdeling dienen up-to-date te blijven. Competenties in verhoortechnieken dienen onderhouden te worden

Eigen onderzoekscommissie

Sommige organisaties stellen zelf onderzoekscommissies in om meldingen van integriteitsschendingen te onderzoeken. Daartoe kunnen medewerkers uit de eigen organisatie worden geworven. Deze medewerkers dienen de opleiding Particulier Onderzoeker te hebben afgerond. Echter voor deze medewerkers is het belangrijk om ervaring in onderzoeken en verhoren op te doen. Ideaal is als er supervisie plaatsvindt tijdens de eerste stappen als onderzoeker en verhoorder.
Vera Koenen, Coaching & Advisering kan hierin een rol spelen.
Soms worden externen gevraagd om in zo’n commissie plaats te nemen. Wij kunnen uw commissie bijvoorbeeld ondersteunen door het leveren van onderzoekers of het trainen van de commissieleden. Wij brengen u graag in contact met ervaren en deskundige mensen uit ons netwerk.

 

Incompany

Het educatieprogramma wordt op maat gemaakt en voldoet aan de specifieke eisen en wensen van het bedrijf of de afdeling.
Heeft u ervaren particuliere onderzoekers in huis?  Dan is het altijd verstandig om voor uw onderzoekers een jaarlijkse intervisie te organiseren. Wilt u dat de verhoorkennis en interviewtechnieken van uw particuliere onderzoekers opgefrist en up-to-date gebracht worden, dan gebeurt dat in de vorm van een workshop. Deze workshop wordt naar uw wensen op maat gemaakt. Alle vormen van educatie kunnen zowel incompany als elders gegeven worden.

Trainingsacteur

Een onderdeel van het trainen van vaardigheden in interviewtechnieken, verhoortechnieken en – tactieken is het inzetten van een trainingsacteur. Hierdoor wordt theoretische kennis snel omgezet in praktische, interactieve training. Dit leidt tot snelle resultaten. Vera Koenen, Coaching & Advisering heeft veel ervaring in training geven met behulp van een trainingsacteur.